Udruga OCEANUS

U siječnju 2006. godine grupa studenata Sveučilišnog odjela za studije mora osnovala je udrugu OCEANUS, kao neprofitnu udrugu koja okuplja ambiciozne i kreativne studente Sveučilišnog odjela za studije mora.

Visit Website